Home Praca

2018 - 2023

Radny Rady Powiatu Tarnogórskiego

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego

Członek Komisji Infrastruktury i Środowiska

Członek komisji Budżetu i Finansów

2011 - 2018

Radny Miasta Radzionków
Przewodniczący Rady Miasta Radzionków
Członek Komisji Finansów i Rozwoju Miasta

2010 - 2011

Radny Miasta Radzionków
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Radzionków
Członek Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
Członek Komisji Komunalnej

2006 - 2010

Radny Miasta Radzionków
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Radzionków
Wiceprzewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
Członek Komisji Komunalnej
Członek Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia.

2005/04- nadal

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu Sp z o.o.
41-902 Bytom ; ul. Wrocławska 122
DZIAŁ MARKETINGU I ANALIZ
KIEROWNIK DZIAŁU
Nadzór nad : kompleksową obsługą Klienta; sprzedażą /fakturowanie, umowy z Klientami/; zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, pozyskiwaniem nowych Klientów; analizami, działalnością marketingową itp.

2003/01-2005/04

DZIAŁ AUTOMATYKI I INFORMATYKI
KIEROWNIK DZIAŁU
Nadzór nad działalnością spółki w zakresie automatyki i informatyki /wdrażanie sytemu monitoringu obiektów ciepłowniczych, przygotowanie wdrożenia zintegrowanego sytemu zarządzania przedsiębiorstwem, rozbudowa sieci komputerowej, tworzenie procedur nadzoru nad oprogramowaniem stosowanym w spółce itp./

1997/03-2003/01

DZIAŁ MARKETINGU I ANALIZ
specjalista ds. aparatury kontrolno pomiarowej automatyki i analiz

1996/12-1997/03

DZIAŁ EKSPLOATACJI
starszy inspektor ds. aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki

1996/09-1996/12

DZIAŁ EKSPLOATACJI
inspektor ds. aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki

1992/02-1996/09

DZIAŁ AUTOMATYKI
monter aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki

  Joomla templates free