W dniu 07.11.2013r. podczas uroczystej gali w Operze Śląskiej w Bytomiu otrzymałem Odznakę Za Zasługi Dla Energetyki nadaną przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, którą wręczył mi przedstawiciel Ministra Gospodarki Pani Ewa Kossak.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla Energetyki” – jest to polskie resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez ministra gospodarki; ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001, jako zaszczytne honorowe wyróżnienie. Odznakę honorową „Za zasługi dla Energetyki” nadaje się pracownikom energetyki, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, za szczególne osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń energetycznych. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw gospodarki, z własnej inicjatywy albo na wniosek innych organów. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz. Wraz z odznaką wręcza się legitymację.  Joomla templates free